AKTUALNOŚCI
« powrót

Zintegrowany System Zarządzania

12 marca o 11:18;   

Przy udziale zewnętrznego konsultanta firma wdraża Zintegrowany System Zarządzania jako rozwinięcie stosowanego od wielu lat systemu zarządzania jakością ISO 9001. Audit potwierdzający pełne spełnienie wymagań ma się odbyć w marcu 2012.

Zastosowanie spójnej polityki w zakresie zintegrowanego stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 wraz z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN N  18001 pozwoli na optymalizację procesów oraz poprawę konkurencyjności firmy na rynku.

Integracja systemu dotyczy zarówno zarządzania jakością w ramach prowadzonej działalności związanej z produkcją, remontem, naprawą oraz montażem urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych (realizowanych stacjonarnie i terenowo),  jak też wymagań dotyczących zarządzania środowiskowego i BHP. Wdrożony System ma charakter zintegrowany i dla potrzeb wyżej wskazanych systemów sporządzono jedną, wspólną, zintegrowaną dokumentację.

Ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania w ZPUH METALNAFT Sp. z o.o  spełnia wymagania zawarte w normach PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością – Wymagania, PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i Wytyczne Stosowania,  PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania oraz PN-EN ISO 3834-2:2007 – Wymagania Jakości Dotyczące Spawania Materiałów Metalowych. Część 2: Pełne Wymagania Jakości.

Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia również zalecenia zawarte w normach PN-EN ISO 9004:2001 Systemy Zarządzania Jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania oraz PN-EN ISO 14004:2005 System Zarządzania Środowiskowego – Ogólne Wytyczne Dotyczące Zasad, Systemów i Technik Wspomagających.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2019 MetalNaft.pl
Realizacja: indemi.pl