DOTACJE

Projekt  „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 14001:2005 w ZPHU METALNAFT ”w ramach działania 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 został współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2019 MetalNaft.pl
Realizacja: indemi.pl