LISTY REFERENCYJNE, CERTYFIKATY, UPRAWNIENIA

Uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych

01 kwietnia 2013

Uprawnienia UDT do wytwarzania rurociągów technologicznych

01 kwietnia 2013

Polityka ZSZ

29 marca 2014

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Uprawnienia UDT Do naprawy zbiorników ciśnieniowych

01 kwietnia 2013

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

14 kwietnia 2012

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ogólne warunki współpracy

01 stycznia 2015

Ogólne warunki współpracy

Uprawnienia UDT do modernizacji rurociągów technologicznych

01 sierpnia 2009

List Referencyjny Zakładu Robót Górniczych Krosno TM/144/WU/09 (Grupa PGNIG)

17 lutego 2009

List referencyjny potwierdzający produkcję oraz remonty m.in. urządzeń do obróbki odwiertów, głowic przeciwerupcyjnych, zbiorników ciśnieniowych itp.

List Referencyjny PGNIG DO/ISP-079-15/10

15 stycznia 2010

List referencyjny potwierdzający terminowe wykonanie prac budowlano - montażowych na wysokim poziomie technicznym (obiekty kopalni gazu PGNIG)

UDT-CERT Certyfikat Systemu jakości w spawalnictwie CSW/161/2012 PN-EN ISO 3834-2:2007

01 kwietnia 2013

Zakres certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2007: 1) Rodzaj wyrobów: - rurociągi technologiczne do gazów i cieczy, - stałe zbiorniki ciśnieniowe, - zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieni

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 MetalNaft.pl
Realizacja: indemi.pl