ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

  1. kompleksowe zagospodarowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego w zakresie wszystkich ciśnień i wydajności wraz z rozruchem i opracowaniem dokumentacji dopuszczeniowej przez Wyższy Urząd Górniczy,
  2. budowa i modernizacja tłoczni gazu ziemnego,
  3. budownictwa - branża budowlana i instalacyjna,
  4. budowy sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, CO;
  5. montaż aparatury i wyposażenia: zbiorniki stałe i przewoźne, kolumny;
  6. przeglądy i remonty urządzeń przemysłowych,
  7. wykonanie i montaż  izolacji termicznych.
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 MetalNaft.pl
Realizacja: indemi.pl