URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

Wytwarzanie i montaż instalacji oraz urządzeń technologicznych związanych z wydobyciem, przygotowaniem, przesyłem i magazynowaniem gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych na podstawie dokumentacji własnej lub powierzonej;

takich jak:

 

  • stałe i przenośne zbiorniki ciśnieniowe,
  • rurociągi technologiczne i przesyłowe; stalowe, kwasoodporne;  z tworzyw sztucznych oraz rurociągi energetyczne,
  • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe służące do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
  • zawory oddechowe typ ZBO, rurowe przerywacze płomienia.
  • wytwarzanie pozostałych urządzeń ciśnieniowych na podstawie dokumentacji własnej lub powierzonej zgodnie z dyrektywą 97/23/ WE.
  • prace spawalnicze w metodach spawania: TIG, MAG, MMA
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 MetalNaft.pl
Realizacja: indemi.pl